For bestilling av kake, ta kontakt på tlf.  52 81 52 73

Liten Kake:

Pris 330 kr, ca 6-8 kafestykker

(Marsipan eller fløte)

Mellomstor Kake:

Pris 525 kr, ca 10-12 kafestykker

(Marsipan, fløte, eller dronning)

Stor Kake:

Pris 710 kr, ca 16 kafestykker

(Marsipan, fløte, eller dronning)

(100 kr i tillegg for bilde på kake)

Kransekake 24 ringer:

Kransekake 18 ringer:

Firkanta Kake:

Pris: 2690 kr

(100 kr i tillegg for bilde på kake)

1\2 Firkanta Kake:

Pris: 1390 kr

(100 kr i tilegg for bilde på kake)