For bestilling av kake, ta kontakt på tlf.  52 81 52 73

Liten Kake:

Pris 385 kr, ca 6-8 kafestykker

(Marsipan eller fløte)

Mellomstor Kake:

Pris 590 kr, ca 10-12 kafestykker

(Marsipan, fløte, eller dronning)

Stor Kake:

Pris 820 kr, ca 16 kafestykker

(Marsipan, fløte, eller dronning)

(100 kr i tillegg for bilde på kake)

Kransekake 24 ringer: 1450 kr

Kransekake 18 ringer: 1100 kr

Ønsker en montering koster det 300 kr i tillegg

Firkanta Kake:

Pris: 3050 kr

(100 kr i tillegg for bilde på kake)

1\2 Firkanta Kake:

Pris: 1550 kr

(100 kr i tilegg for bilde på kake)