OLAV HAUGE KOLONIAL AS

ÅKRA:
Åkravegen 216, 4270 ÅKREHAMN

Telefon: 52 81 52 73

post@olavhaugekolonial.no

Org nr: 984 095 732

Karl Olav Melkevik
Daglig leder/Butikksjef
Mobil: 977 34 007
karl.olav.melkevik@olavhaugekolonial.no

John K. Melkevik
Styreleder/Kjøpmann
Mobil: 958 54 736
john.melkevik@olavhaugekolonial.no

Norgunn Bjørnevik Sjøen
Ass butikksjef Joker Haugen Åkra
Telefon: 52 81 52 73
norgunn@olavhaugekolonial.no

Birgitte Haarr
Personalsjef/Kakebilder
Mobil: 52 81 52 73
birgitte@olavhaugekolonial.no

KOPERVIK:
Hovedgaten 39, 4250 Kopervik

Telefon: 52 81 52 73

joker.haugen.kopervik@joker.no

Org nr 927 070 316

Karl Olav Melkevik
Daglig leder
Mobil: 977 34 007
karl.olav.melkevik@olavhaugekolonial.no

Eirinn Tiseth
Ass butikksjef Joker Haugen Kopervik
Telefon: 52 81 52 73
joker.haugen.kopervik@joker.no

Karoline Melkevik
Butikksjef Joker Haugen Kopervik
Mobil: 979 68 862
karoline.melkevik@olavhaugekolonial.no